ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านการเงินจ่าย)

สรุปประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านการเงินจ่าย) โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเผยแพร่โดยหน่วยงานกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านเพิ่มเติม

การตั้งค่า Gmail เพื่อใช้ชื่อในโดเมน it.buu.ac.th

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีโดเมนที่ใช้อย่างเป็นทางการ 2 โดเมนคือ informatics.buu.ac.th และ it.buu.ac.th สามารถเข้าถึง อ่านเพิ่มเติม

การเขียนหนังสือราชการ

ประเภทของหนังสือราชการมี 6 ชนิด
๑. หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก๒. หนังสือภายใน คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก อ่านเพิ่มเติม

การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร

จากการฝึกอบรมและปฏิบัติการ เรื่องการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ห้องประชุม303 อาคาร 50ปีฯ วิทยากร สามารถสรุปเนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปพฒนางานได้ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

สร้างหนังสือนิทานบนแท็บเล็ตง่าย ๆ ด้วย “เจ-นิทาน”

หลายคนหลังจากที่ได้อ่านชื่อเรื่องการจัดการความรู้นี้แล้ว อาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยในใจว่า “เจ-นิทาน” มันคืออะไร? ทำไมถึงได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้มากจากการสำรวจผู้ใช้ 30 คน? มีแนวคิดและพัฒนาอย่างไร? แล้วมีประโยชน์กับใคร ผลลัพธ์ที่ได้หน้าตาเป็นยังไง? ก่อนที่ดิฉันจะตอบคำถามเหล่านี้ให้ทุกคนได้อ่าน คงต้องขอเกริ่นที่มาที่ไปของ อ่านเพิ่มเติม

วิธีการตรวจสอบพอร์ตที่เปิดใช้งานในระบบปฏิบัติการวินโดวส์และระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ด้วยโปรแกรม Nmap

พอร์ตเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดยมีความหมายสองลักษณะคือ พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น พอร์ตยูเอสบี (USB Port) พอร์ตอนุกรม (Serial Port) พอร์ตแลน (LAN Port or RJ45 Port) เป็นต้น และ อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตามที่มติทางคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยคาดหวังว่าจะสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้มากขึ้นและปิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งมาตรการครั้งนี้จะปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้จาก“5 ขั้นอัตรา”  เป็น 7 ขั้นอัตราโดยบังคับใช้ในปีภาษี 2556 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2557 เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เรื่องการลงทุนในกองทุนรวมRMF/LTF

จากบทความฉบับที่แล้วนั้นเราได้แนะนำเครื่องมือการออมเงินโดยการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสำหรับใช้จ่ายหลังวัยเกษียณนั้น ในบทความฉบับนี้เราจะแนะนำความรู้เกี่ยวกับการออมเงินอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการลงทุนและสามารถสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับเงินออมผ่านการลงทุนในกองทุนรวม RMFและ LTM  นอกจากจะช่วยเพิ่มเงินออมให้แล้วสามารถช่วยประหยัดภาษีให้อีกด้วยค่ะ  แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ากองทุนรวม RMF/LTF เป็นอย่างไร อ่านเพิ่มเติม

วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานเครื่องพิมพ์ Ricoh MP C2500 และ Ricoh MP 2550

เครื่องพิมพ์ Ricoh MP C2500 และ Ricoh MP 2550 เป็นเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน กล่าวคือมีความสามารถทำงานได้หลายอย่างในเครื่องเดียวทั้งการพิมพ์ การสแกน การทำสำเนา และการใช้งานแบบเครือข่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในลักษณะขององค์กร โดยมีระบบจัดการผู้ใช้ภายในเครื่องหรือการตรวจสอบผู้ใช้จากระบบข้อมูลผู้ใช้ขององค์กร (LDAP, ISA) อ่านเพิ่มเติม

การแก้ปัญหาการลืมรหัสผ่านบนลินุกซ์

การลืมรหัสผ่านบนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เป็นเรื่องที่ทุกคนลืมกันเป็นประจำ บางครั้งแก้ไขไม่ได้ ถึงขนาดต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่กันเลยทีเดียว ในบทความนี้จะแนะนำถึงวิธีการที่เราลืมรหัสผ่านบนลินุกซ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการจากเว็บไซต์ของลินุกซ์ ในที่นี้จะใช้กรณีตัวอย่างของ Ubuntu Linux เมื่อทำการดาวน์โหลดมาได้แล้ว หาวิธีการในการเขียนลงแผ่น CD หรือทำ USB สำหรับ Boot ได้
2. เมื่อได้แผ่น CD หรือ Boot USB แล้วให้ทำนำแผ่น CD หรือ Boot USB ใส่ในเครื่องจากนั้นตั้งค่า BIOS ให้สามารถ Boot ได้จากแผ่น CD หรือ USB และเมื่อ Boot เข้า CD แล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม