การเขียนหนังสือราชการ

ประเภทของหนังสือราชการมี 6 ชนิด
๑. หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก๒. หนังสือภายใน คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก อ่านเพิ่มเติม

การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร

จากการฝึกอบรมและปฏิบัติการ เรื่องการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ห้องประชุม303 อาคาร 50ปีฯ วิทยากร สามารถสรุปเนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปพฒนางานได้ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

สร้างหนังสือนิทานบนแท็บเล็ตง่าย ๆ ด้วย “เจ-นิทาน”

หลายคนหลังจากที่ได้อ่านชื่อเรื่องการจัดการความรู้นี้แล้ว อาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยในใจว่า “เจ-นิทาน” มันคืออะไร? ทำไมถึงได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้มากจากการสำรวจผู้ใช้ 30 คน? มีแนวคิดและพัฒนาอย่างไร? แล้วมีประโยชน์กับใคร ผลลัพธ์ที่ได้หน้าตาเป็นยังไง? ก่อนที่ดิฉันจะตอบคำถามเหล่านี้ให้ทุกคนได้อ่าน คงต้องขอเกริ่นที่มาที่ไปของ อ่านเพิ่มเติม

วิธีการตรวจสอบพอร์ตที่เปิดใช้งานในระบบปฏิบัติการวินโดวส์และระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ด้วยโปรแกรม Nmap

พอร์ตเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดยมีความหมายสองลักษณะคือ พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น พอร์ตยูเอสบี (USB Port) พอร์ตอนุกรม (Serial Port) พอร์ตแลน (LAN Port or RJ45 Port) เป็นต้น และ อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตามที่มติทางคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยคาดหวังว่าจะสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้มากขึ้นและปิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งมาตรการครั้งนี้จะปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้จาก“5 ขั้นอัตรา”  เป็น 7 ขั้นอัตราโดยบังคับใช้ในปีภาษี 2556 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2557 เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เรื่องการลงทุนในกองทุนรวมRMF/LTF

จากบทความฉบับที่แล้วนั้นเราได้แนะนำเครื่องมือการออมเงินโดยการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสำหรับใช้จ่ายหลังวัยเกษียณนั้น ในบทความฉบับนี้เราจะแนะนำความรู้เกี่ยวกับการออมเงินอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการลงทุนและสามารถสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับเงินออมผ่านการลงทุนในกองทุนรวม RMFและ LTM  นอกจากจะช่วยเพิ่มเงินออมให้แล้วสามารถช่วยประหยัดภาษีให้อีกด้วยค่ะ  แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ากองทุนรวม RMF/LTF เป็นอย่างไร อ่านเพิ่มเติม

วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานเครื่องพิมพ์ Ricoh MP C2500 และ Ricoh MP 2550

เครื่องพิมพ์ Ricoh MP C2500 และ Ricoh MP 2550 เป็นเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน กล่าวคือมีความสามารถทำงานได้หลายอย่างในเครื่องเดียวทั้งการพิมพ์ การสแกน การทำสำเนา และการใช้งานแบบเครือข่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในลักษณะขององค์กร โดยมีระบบจัดการผู้ใช้ภายในเครื่องหรือการตรวจสอบผู้ใช้จากระบบข้อมูลผู้ใช้ขององค์กร (LDAP, ISA) อ่านเพิ่มเติม

การแก้ปัญหาการลืมรหัสผ่านบนลินุกซ์

การลืมรหัสผ่านบนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เป็นเรื่องที่ทุกคนลืมกันเป็นประจำ บางครั้งแก้ไขไม่ได้ ถึงขนาดต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่กันเลยทีเดียว ในบทความนี้จะแนะนำถึงวิธีการที่เราลืมรหัสผ่านบนลินุกซ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการจากเว็บไซต์ของลินุกซ์ ในที่นี้จะใช้กรณีตัวอย่างของ Ubuntu Linux เมื่อทำการดาวน์โหลดมาได้แล้ว หาวิธีการในการเขียนลงแผ่น CD หรือทำ USB สำหรับ Boot ได้
2. เมื่อได้แผ่น CD หรือ Boot USB แล้วให้ทำนำแผ่น CD หรือ Boot USB ใส่ในเครื่องจากนั้นตั้งค่า BIOS ให้สามารถ Boot ได้จากแผ่น CD หรือ USB และเมื่อ Boot เข้า CD แล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

มิติเศษส่วน

หลายคนคงเคยได้ยินว่าภาพถ่ายต่างๆ จะมีมิติเป็น 1 มิติ , 2 มิติ หรือ 3 มิติ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว รูปภาพบางรูปจะมีมิติที่ไม่เป็นจำนวนเต็ม เราเรียกรูปภาพที่มีมิติไม่เป็นจำนวนเต็มนี้ว่า มิติเศษส่วนหรือมิติแฟร็กทัล (Fractal Dimension) ในการหาค่ามิติแฟร็กทัล ในรูปบางรูปอาจใช้การคำนวณตามสมการทางคณิตศาสตร์ก็ได้

อ่านเพิ่มเติม

การติดตั้ง Private Cloud ด้วย Proxmox

หลายคนคงเคยรู้จักเครื่องเสมือน (Virtual Machine) ตัวอย่างเช่น VirtualBox , VMWare เป็นต้น

ซึ่งเครื่องเสมือนนี้จะเป็นการจำลองเครื่องใหม่บนทรัพยากรของเครื่องติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และหลายคนคงเคยได้ยินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต่อยอดจาก Virtual Machine ขึ้นมา โดยถ้าเป็นซอฟต์แวร์ในท้องตลาดที่มีขายกันอยู่ เช่น VMWare หรือ Hyper-V ของค่ายไมโครซอฟต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ในระบบ Virtual Machine ไม่สามารถให้บริการได้ เช่น การที่มีเครื่องแม่ข่ายหลายๆ เครื่องและทำให้เครื่องแม่ข่ายดังกล่าวสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันได้  การย้ายเครื่องไปใช้ทรัพยากรจากเครื่องอื่นโดยไม่ต้องปิดเครื่องหรือเรียกว่าการทำ Live Migration ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบได้เป็นอย่างมาก อ่านเพิ่มเติม